Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

Политика конфиденциальности

«Умай Групп» ЖЧКсы жана анын аффилирленген жактары (мындан ары – «Укуктуу ээси», «Биз») колдонуучулардын жеке жашоосуна кийлигишпөө укугуна терең урматтоо менен мамиле кылып, алардын маалыматтарынын коопсуздугуна чоң көңүл бурушат.

Жалпы жобо

Бул документ «Купуялуулук саясаты» (мындан ары «Саясат») Колдонуучу (мындан ары «Сиз») жөнүндө маалыматтарды Укуктуу ээси тарабынан пайдалануу эрежелерин жана чогултуу ыкмаларын камтыйт.

Укуктуу ээсинин Мобилдик тиркемелерин (мындан ары – Тиркемелер) жүктөп алуу, орнотуу жана колдонуу менен Сиз ушул Саясаттын шарттарына толугу менен макул болосуз.

Бул Саясат ага тиешелүү документтердин, анын ичинде Мобилдик тиркемеде жайгаштырылган Колдонуучу келишимдеринин жана Лицензиялык келишимдердин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Эгерде ушул Саясатта башкасы ачык каралбаса, анда колдонулган терминдер жана аныктамалар Колдонуучу келишиминде жана мобилдик тиркеме үчүн Лицензиялык келишимде баяндалган мааниге ээ.

Бул Саясатты, анын ичинде анын жоболорун чечмелөө жана кабыл алуу, аткаруу, өзгөртүү жана токтотуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийет.

Жеке маалымат

Бул Саясатта Жеке маалымат (жеке маалыматтар) белгилүү бир Колдонуучу менен байланыштырылышы мүмкүн болгон маалыматты билдирет: абоненттик телефон номери, геолокация маалыматтары, Колдонуучу тарабынан сатып алуулар жөнүндө маалымат, сунуштар, Тиркеменин маалымат базасындагы лоялдуулук программасында катышуучу мекемелер (мындан ары "Өнөктөштөр") менен мамилелердин алкагында топтолгон упайлар жана Тиркемени колдонуу менен башка иш-аракеттер, ошондой эле Колдонуучу колдоо кызматына кайрылганда же же телефон аркылуу Колдонуучу тарабынан берилген аты, дареги, электрондук дареги жана башка маалыматтар.

Укуктуу ээси Колдонуучу сайтта же Тиркемеде тиешелүү формаларды толтуруу менен, анын ичинде Колдонуучунун профилиндеги маалыматтарды толтуруу, маалымат жөнөтмөлөргө жазылуу, техникалык колдоо алуу үчүн Укуктуу ээсине кайрылуу же кайра байланышка чыгуу формасы аркылуу кайрылуу, акцияларга катышуу ж.б. өзү жөнүндө берген Жеке маалыматты иштеп чыгат

Укуктуу ээси Колдонуучуга белгилүү бир аракеттерди жасоо үчүн берилүүгө тийиш болгон маалыматтын курамына талаптарды орното алат. Эгерде белгилүү бир маалымат Укуктуу ээси тарабынан милдеттүү деп белгиленбесе, аны берүү же ачыкка чыгаруу Колдонуучу тарабынан өз каалоосу боюнча жүзөгө ашырылат.

Тиркемеде авторизациялоо үчүн Укуктуу ээси ар бир Колдонуучу үчүн уникалдуу идентификаторду (токен) түзөт, ал Колдонуучунун абоненттик телефон номери менен байланышкан.

Укуктуу ээси сервер журналынын файлдарын колдонуу менен Колдонуучунун Өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүүсү боюнча маалыматтарды чогултат. Мындай маалымат токен менен байланыштуу болушу мүмкүн.

Колдонуучунун уруксаты менен Укуктуу ээси Колдонуучунун так геолокация маалыматтарын да чогултат.

Эгерде сиз берген маалымат жеке маалыматтарды камтыса, сиз өз каалооңуз боюнча жана өз кызыкчылыгыңыз үчүн Мобилдик тиркемени колдонуу менен аларды иштетүүнүн ар кандай ыкмаларына мөөнөтсүз жана кайра чакырып алынгыс макулдук бересиз, анын ичинде автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же андай куралдарды колдонбостон аткарылган ар кандай аракеттерди (операцияларды) же жеке маалыматтар менен, анын ичинде чогултууну, жазуу, системалаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаңыртууну, өзгөртүүнү), чыгарууну, колдонууну, өткөрүп берүүнү (таратуу, берүү, ачкыч) камтыган аракеттердин (операциялардын) комплекси үчүнчү жактарга, анын ичинде чет мамлекеттердин аймагына трансчегаралык өткөрүп берүү, ушул Саясатта белгиленген максаттарда жеке маалыматтарды менчиктештирүү, бөгөттөө, өчүрүү, жок кылуу.

Жеке маалыматтарды колдонуу

Укуктуу ээси Жеке маалыматты төмөнкү максаттарда колдонот:

 • Тиркемени жана/же Сайттарды функционалдык максаттары үчүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүү;
 • Колдонуучу менен келишимдерди (макулдашууларды) түзүү жана аткаруу;
 • Колдонуучу менен түзүлгөн келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруунун алкагында Колдонуучуну идентификациялоо;
 • Тиркеменин сапатын жогорулатуу жана Маалыматтык тейлөө максатында, анын ичинде үчүнчү жактарды тартуу менен нотификация тартибинде Колдонуучу менен байланышты камсыз кылуу;
 • Укуктуу ээсинин жана/же үчүнчү жактардын жарнамалык материалдарын максаттуу аудитория катары колдонуучулар арасында жайылтуу;
 • Жогоруда көрсөтүлгөн максаттардын чегинде кызмат көрсөтүү зарыл болгон учурларда Укуктуу ээси Өнөктөштөргө жана Укуктуу ээсине кызмат көрсөтүүчү башка үчүнчү жактарга Жеке маалыматты бере алат.

Жеке маалыматтарды берүүнүн башка учурлары:

 • Укуктуу ээси төмөнкү учурларда Жеке маалыматты Өнөктөштөр жана башка үчүнчү жактарга бере алат:
 • Колдонуучу белгилүү бир маалыматты алууга чектөөнү жокко чыгаруу үчүн Тиркеменин, браузердин жана колдонулган башка программалык камсыздоонун жөндөөлөрүн колдонуу менен мындай аракеттерге макулдугун билдиргенде;
 • Берүү Колдонуучу тарабынан Тиркеменин же сайттын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу алкагында зарыл болгондо;
 • Укуктуу ээсинин бардык активдерин же бир бөлүгүн үчүнчү жактын ээлигине, пайдаланууга же менчигине өткөрүп берүүдө, анын ичинде үчүнчү жактын пайдасына Колдонуучу менен түзүлгөн келишимдер боюнча укуктарды өткөрүп берүүгө байланыштуу;
 • Соттун же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын талабы боюнча учурда колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген тартипте;
 • Колдонуучу менен түзүлгөн келишимдердин бузулганына байланыштуу Укуктуу ээсинин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоодо.

Балдарга карата колдонула турган саясат

Укуктуу ээси билип туруп 12 жашка чыга элек балдардын Жеке маалыматын чогултууну ишке ашырбайт, аны талап кылбайт жана аларга Сайттарды же Тиркемелерди колдонууга уруксат бербейт. 12 жашка чыга элек жарандарга аты-жөнү, дареги, телефон номери жана электрондук дареги сыяктуу жеке маалыматтарды берүүгө тыюу салынат. Укуктун ээсине маалымат 12 жашка чыга элек баладан чогултулганын билсе, мындай маалыматты дароо жок кылат. Эгерде сиз 12 жашка чыга элек баладан кандайдыр бир маалымат алынганы тууралуу күмөн бар болсо, БАЙЛАНЫШ НОМЕРЛЕР кошумча барагында көрсөтүлгөн байланыштар боюнча бизге кайрылыңыз.

Анонимдүү маалымат

Сиз Тиркемени жана/же Сайттарды колдонгондо, Укуктуу ээси автоматтык түрдө анонимдүү маалыматтарды чогулта алат, анын ичинде менен чектелбестен төмөнкүлөр да бар: түзмөктүн уникалдуу идентификатору (туруктуу же туруктуу эмес), медиага кирүүнү башкаруунун дареги (MAC-дареги), уюлдук байланыштын аппаратурасынын эл аралык идентификатору (IMEI), колдонулган түзмөктүн аталышы, үлгүсү жана башка маалымат, IP дареги, байланыш тармагынын маалыматы, жайгашкан жери (өлкө, аймак, шаар) браузер жөнүндө маалымат, Сайтка кирүү булагы, Тиркемени жүктөө булагы, операциялык система жөнүндө маалымат, кирүү убактысы жана жыштыгы жөнүндө маалымат, Сайттагы иш-аракеттердин статистикасы, Тиркемени колдонуу статистикасы, Тиркемени колдонуу аркылуу берилген жана алынган маалымат жана материалдар тууралуу маалыматты, ошондой эле Колдонуучунун түзмөгүндө тиешелүү функция иштетилген болсо, геолокация маалыматтарын. Көрсөтүлгөн маалыматтар ээси көрсөтүлбөгөн (анонимдүү), анда белгилүү бир Колдонуучу менен байланыштырган маалыматтарды камтылбайт.

Анонимдүү маалымат Жеке маалыматтан өзүнчө каралат жана Жеке маалымат менен бириктирилиши мүмкүн эмес.

Анонимдүү маалымат төмөнкү учурларда үчүнчү тараптын программалары менен чогултулушу жана/же иштетилиши мүмкүн, мисалы:

 • статистиканы чогултуу системалары (мисалы, Google Analytic, Tapjoy жана Appsflyer);
 • социалдык тармактардын плагиндери (блоктору) (мисалы, Facebook ж.б.);
 • баннерди көрсөтүү системалары (мисалы, AdRiver ж.б.);
 • анонимдүү маалыматтарды чогултуу жана иштетүү үчүн башка системалар.

Анонимдүү маалыматтарды колдонуу

Укуктуу ээси анонимдүү маалыматты төмөнкү максаттарда колдонот:

 • Тиркеменин жана/же Сайттардын сапатын жакшыртуу;
 • Маалыматтык тейлөөнүн алкагында, анын ичинде үчүнчү жактарды тартуу менен нотификация тартибинде Колдонуучу менен байланышты камсыз кылуу;
 • Укуктуу ээсинин жана/же үчүнчү жактардын жарнамалык материалдарын максаттуу аудитория катары колдонуучулар арасында жайылтуу;
 • Жарнамалык жана/же маалыматтык материалдарды жашы, жынысы жана башка белгилери боюнча таргеттөө;
 • Маркетингдик, статистикалык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү.
 • Укуктуу ээси кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон учурларда, ошондой эле ушул Саясатта көрсөтүлгөн башка учурларда Укуктун ээсине кызмат көрсөтүүчү өнөктөштөргө жана башка үчүнчү жактарга анонимдүү маалыматты бере алат.

Маалыматты алууга Колдонуучунун макулдугу

Тиркемеде жана/же Сайттарда кандайдыр бир форманы толтурууда Укуктуу ээсине телефон номериңизди же электрондук дарегиңизди берүү менен бардык жеткиликтүү каналдарды жана технологияларды колдонуу менен сиз Тиркемелерге тиешелүү билдирүүлөрдү, ошондой эле Укуктуу ээсинин жана/же Өнөктөштөрдүн башка маалыматтарын, анын ичинде жарнамалык мүнөздөгү маалыматтарды алууга макул болосуз. Сиз бул кызматтан каалаган убакта келген билдирүүлөрдөгү шилтемедеги нускамаларды аткаруу менен же БАЙЛАНЫШ НОМЕРЛЕРИ вкладкасындагы көрсөтүлгөн байланыш номерлери аркылуу бизге байланышып, маалыматыңызды жөнөтмөлөрдүн (рассылка) тизмесинен алып салуу өтүнүчү менен баш тарта аласыз. Бул учурда биз сиз менен болгон мамилебизге байланыштуу жарнамалык эмес электрондук каттарды жөнөтө беришибиз мүмкүн.

Тиркемелер аркылуу биз мезгил-мезгили менен сизге Тиркемени жаңылоону, Тиркемени колдонуудагы иш-аракеттер жөнүндө маалыматты, жаңылыктар жана жарнамалык жөнөтмөлөрдү жана башка сиз үчүн маанилүү болгон Тиркеменин иштешине байланыштуу башка маалыматтарды берүү үчүн push-эскертмелерди жөнөтүшүбүз мүмкүн. Сиз каалаган убакта түзмөгүңүздөгү тиешелүү орнотууларды өзгөртүү менен мындай коммуникациялардан баш тарта аласыз жана өчүрө аласыз.

Колдонуучунун маалыматтарынын купуялуулугу

Укуктуу ээси Колдонуучунун маалыматын сактайт жана анын ички эрежелерге жана регламенттерге ылайык, санкцияланбаган кирүүлөрдөн жана жайылтуудан коргоону камсыз кылат.

Колдонуучунун маалыматына карата, эгерде сиз колдонгон Тиркеменин, браузердин же башка программанын технологиясы же жөндөөлөрү башка Интернет колдонуучулары, анын ичинде Өнөктөштөр менен ачык маалымат алмашууну камсыз кылбаса, купуя сакталат.

Үчүнчү тараптар

Социалдык тармактар. Сайтта социалдык тармактардын (мисалы, Фейсбуктун “Жактыруу” баскычы, “Бөлүшүү” баскычы жана ушул сыяктуулар) элементтери (плагиндер, виджеттер, мындан ары – Элементтер) бар. Мындай элементтерди камсыз кылган компания сиздин IP-дарегиңиз тууралуу маалыматты, ошондой эле биздин Сайттарыбызга кирген баракчаларыңыз тууралуу маалыматты чогултушу мүмкүн.

Жарнама. Тиркемеде жана/же Сайттарда көрсөтүлгөн жарнамалардын ээлери анонимдүү маалыматты, атап айтканда, Колдонмодогу жана/же Сайттардагы активдүүлүгүңүз жөнүндө маалыматты, түзмөктүн идентификатору тууралуу маалыматын, MAC-дарегин, IMEI, геопозициялоо маалыматын жана IP дарегин чогулта жана колдоно алат. Алар бул маалыматты сизди кызыктырган жарнамаларды көрсөтүү максатында колдонушу мүмкүн. Мындан сырткары эгерде Колдонуучу жарнамалык шилтемени басып, тиркемени орноткон болсо, жарнама берүүчүгө жарнаманын эффективдүүлүгүн тастыктоо үчүн түзмөктүн идентификатору билдирилиши мүмкүн.

Аналитика. Колдонмо жана/же Сайттар үчүнчү тараптын бизнес-кызмат көрсөтүүчүлөрү (мисалы, Google Analytics, Tapjoy жана Appsflyer сыяктуу) тарабынан берилген анонимдүү маалыматтарды чогултуу жана иштетүү технологияларын колдонушу мүмкүн. Бул үчүнчү тараптын провайдерлери төмөнкү маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн: түзмөгүңүздүн идентификатору, MAC-дареги, IMEI, аймак (көрсөтүлгөн тилде сүйлөгөн конкреттүү аймак), геопозициялоо маалыматы жана IP-дареги, бул алардын Конфиденциалдуулук саясатына ылайык кызматтарын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.

Шилтемелер. Колдонмо жана/же Сайттар үчүнчү тараптын сайттарына шилтемелерди камтышы мүмкүн. Эгерде Колдонуучу бул шилтемелерге кирсе, ал Сайттан/Колдонмодон чыгып кетет жана Укуктуу ээси үчүнчү тараптын сайттарын колдонууда Колдонуучунун маалыматтарынын мазмунуна жана коопсуздугуна жооп бербейт. Ал сайттар Колдонуучунун маалыматтарын чогултууну жана сактоону жөнгө салган өздөрүнүн Купуялуулук саясатына ээ болушу мүмкүн. Бул Саясат үчүнчү тараптын сайттары тарабынан берилген, сакталган же колдонулган маалыматтарга жайылтылбайт. Колдонуучуга үчүнчү жактын сайтына киргенде, анын маалыматтарын сактоого тиешелүү болгон үчүнчү тараптын купуялуулук саясатын карап чыгуу сунушталат.

Жалпыга жеткиликтүү маалымат. Укуктуу ээси Колдонуучунун маалыматын Колдонуучу Тиркемени жана/же Сайттарды колдонуу алкагында өз ара аракеттенген үчүнчү жактардын колдонуу тартиби үчүн жооптуу эмес. Сиз Сайттардын жалпыга жеткиликтүү бөлүмдорүндө (мисалы, форумдар) жайгаштырган же башка колдонуучуга билдирүүдө жөнөткөн ар кандай маалымат ага кирүү мүмкүнчүлүгү бар башка колдонуучулар тарабынан окулушу, чогултулушу жана колдонулушу мүмкүн экенин түшүнүшүңүз керек.

Купуялуулук саясатын өзгөртүү

Бул Саясат Укуктуу ээси тарабынан Колдонуучуга алдын ала эскертүүсүз бир тараптуу түрдө өзгөртүлүшү же токтотулушу мүмкүн. Колдонуучуга ушул Саясатты учурдагы редакциясын үзгүлтүксүз карап туруу сунушталат.

Саясаттын жаңы редакциясы, эгерде Саясаттын жаңы редакциясында башкача каралбаса, ал жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

Бул саясатка байланыштуу бардык суроолорду БАЙЛАНЫШ НОМЕРЛЕРИ вкладкасында көрсөтүлгөн байланыштарга жөнөтсө болот.