Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

Акциялар

Кымбаттуу сатып алуучу, Сиз карта кармоочулар үчүн акциялык товарлар жана атайын сунуштар бөлүмүнө киргениңизге кубанычтабыз. Бул бөлүмдө жайгаштырылган атайын сунуштар жана акциялар аларда көрсөтүлгөн датага чейин актуалдуу.

Бул белги болгон товарлар топтолмо картаны кармоочулар үчүн акциялык болуп эсептелет.