Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

58 жаштан улуу кардарлар үчүн бактылуу сааттар

58 жаштан улуу кардарлар үчүн бактылуу сааттар
баштап 04.06.18 чейин 31.12.18

Биздин тармакта 58 жаштан улуу кардарлар үчүн «Буудайдан жасалган» нандарга болгон атайын баалар берилген: 18 сомдун ордуна 11 сом.

Сунуштар тизмесине кайрылуу